Informace o farmě a její činnosti

O nás

Farma Rudimov se nachází ve Zlínském kraji a je součástí mikroregionu Luhačovské zálesí. Pozemky ekofarmy se rozkládají kolem obce Rudimov u Slavičína, což je na úpatí Bílých Karpat. Tvoří přirozený, téměr souvislý celek o výměře cca 180 ha pastvin a luk.


Farmu jsme začali budovat od roku 2003 a je to čiře rodinná farma. Chováme ovce masného plemene Romney March ( Kent ) a krávy masného plemene Aberdeen Angus. Zvířata jsou chována celoročně v pastevních areálech s ad-libitním krmením. Při práci s ovcemi a dobytkem nám pomáhají vycvičené Border Kolie.


Další činností farmy je sklízení pícnin na kterou jsme kompletně vybaveni.